روشن کننده های نوری برای مواد شوینده

 • Optical Brightener DMS

  DMS روشن کننده نوری

  ماده سفید کننده فلورسنت DMS یک عامل سفید کننده فلورسنت بسیار خوب برای مواد شوینده در نظر گرفته می شود.با توجه به معرفی گروه مورفولین، بسیاری از خواص روشن کننده بهبود یافته است.به عنوان مثال، مقاومت اسیدی افزایش یافته و مقاومت پربورات نیز بسیار خوب است که برای سفید کردن الیاف سلولزی، الیاف پلی آمید و پارچه مناسب است.خاصیت یونیزاسیون DMS آنیونی است و تون فیروزه ای و با مقاومت سفیدکننده کلر بهتر از VBL و #31 است.

 • Optical Brightener CBS-X

  روشن کننده نوری CBS-X

  1. فیبر سلولز را به طور موثر در آب سرد و آب گرم سفید کنید.

  2. شستشوی مکرر باعث زرد شدن یا تغییر رنگ پارچه نمی شود.

  3. پایداری عالی در مواد شوینده مایع فوق غلیظ و مواد شوینده مایع در مقیاس سنگین.